راهنمای استفاده از فارسی‏نويس صلواتی


اول
يك صلوات جانانه بفرستيد

دوم
با ماوس روی حروف مورد نياز كليك كنيد . مثلاً برای نوشتن لغت استان اول روی بعد روی سپس روی وبعد از آن روی و در آخر روی كليك كنيد .

با هر كليك ماوس ، آن حرف در قسمت بالای صفحه نوشته خواهد شد .

 

حروف به ‏طور طبيعی به هم متصل مي‏شوند تا يك لغت را تشكيل دهند .

سوم
كليك بر روی   يك فاصله ايجاد مي‏كند تا لغت جديد به قبلی نچسبد . مثلاً برای نوشتن استان فارس پس از  استان
را كليك كنيد .

كليك بر روی   نيم فاصله ايجاد مي‏كند تا لغت جديد به قبلی نچسبد . مثلاً برای نوشتن لغت مي‏خواهد پس از  می و قبل از خواهد را كليك كنيد .

چهارم
كليك بر روی   تمام جمله نوشته‏شده را پاك مي‏كند .

پنجم
پس از نوشتن جمله مورد نظر خود ، ماوس را در انتها يا ابتداء جمله تشكيل‏شده قرار دهيد و يكی دوبار كليك كنيد تا مطمئن شويد كه كرسر(Cursor) در آن نقطه قرار دارد .

 

 سپس تمام جمله را انتخاب (بلاك) كنيد .

ششم
جمله انتخاب شده را با يكی ازروشهائی كه مي‏دانيد كپی كنيد .

   يا 

درهر صورت مطمئن شويد كه جمله همچنان انتخاب شده باقی مانده است .

هفتم
حالا مي‏توانيد جمله كپی ‏شده را در بيشتر برنامه‏های مايكروسافت ويندوز استفاده كنيد . سه نمونه زير برای وُرد ، جستجوی گوگل و ياهو مسنجر مي‏باشد .